previous arrow
next arrow
Slider

Reglement

Voor het ordelijk laten verlopen van Sport & Spel en het behoud van het plezier en enthousiasme van de vrijwilligers die dit elke week begeleiden, zijn er een paar regels opgesteld:

Afspraken

  • Er is een schema voor de leiding opgesteld. Er zijn 3 personen aanwezig, in wisselende samenstelling. Door de nieuwe mensen en wisselende samenstelling hopen we een gevarieerd aanbod te kunnen doen aan de kinderen;
  • De kinderen worden 5 minuten voor aanvang verwacht, er is altijd 1 leiding in de gang voor toezicht;
  • Er dienen minimaal 5 kinderen aanwezig te zijn om het sport en spel door te kunnen laten gaan. Verzoek aan de ouders of diegene die de kinderen wegbrengen om ze niet voor de deur af te zetten, maar binnen even te kijken of er voldoende kinderen aanwezig zijn;
  • Indien kinderen niet luisteren, worden ze 2x gewaarschuwd. Bij de 3e keer worden ze voor 5 minuten op de bank gezet. Als het opnieuw onrustig is, wordt het kind naar huis gestuurd en de ouders gebeld. Afhankelijk van de ernst wordt bepaald of het kind de week daarop mag wel weer mag komen of een schorsing krijgt van 1 week;
  • Er zijn schriftjes aanwezig om de gedane activiteiten te noteren met daarin een telefoonlijst. Ook kan de aan- en afwezigheid van de kinderen daarin genoteerd worden;
  • In de schoolvakanties en rondom feestdagen is het geen sport en spel. En met de sinterklaastijd zal een sport en spel avond vervangen worden voor een sinterklaasactiviteit.
  • Kun je een keer niet komen, dan graag afmelden bij Robina van Oers-Kollenburg via 0418-663659 of 06-13167260. Graag voor 17.00 uur!

We hopen er met zijn allen weer een mooi sport en spel seizoen van te maken!